Начало

Новини

4.2. отново на обществено обсъждане с предложения за нови промени

Проектът на насоките за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ наново е качен за обществено обсъждане. 

Предложените промени са свързани с критерий „Проектни предложения, представени от кандидати регистрирани земеделски стопани, за преработка на произведените в стопанствата им селскостопански продукти или в стопанствата на свързани с тях земеделски стопанства“.

Очаква се мярката да стартира в края на месец юли и да има поне 4 месечен прием.

Напомняме, че по мярка  4.2. може да се входират проектни предложения с максимален размер на заявените допустими разходи

5 867 400 лв.