Начало

Новини

4.2. отваря в средата на май

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ се очаква да отвори в средата на амесец май, а до 29 април тече общественото обсъждане.

 

Процедурата е насочена към Земеделски производители или фирми, преработващи селскостоанска продукция.

По първоначални насоки допустими са следните разходи:

– закупуване на машини и оборудване на селскостопанската продукция;
– строителство и ремонт на помещения свързани с дейността;
– специализиран софтуер за преработващи предприятия;
– специализирани транспортни средства;
– инвестиции във ВЕИ за собствени нужди;
– консултантски, проектантски и други услуги.

Максималният размер на еди проекто предложение – до 5 867 400,00 лева

Интезитетът е до 75%

Индикативната дата на отваряне на процедурата е 17.052021 г.

 

Едно от условията е преработвателите да са извършвали дейност без прикъсване првз последните 36 месеца.