Начало

Новини

3,4 млрд. лв. за българските земеделци до края на 2022 г.

„Работата по стартирането на мерки за подпомагане на земеделските производители стигна до успешен край. Осигурихме безпрецедентни 3,4 млрд. лв. за българските земеделци до края на 2022 г.“ Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов на пресконференция, на която отчете свършеното от януари до юни 2022 г. от Министерството на земеделието.

Министър Иванов коментира, че общият финансов ресурс, разпределен към земеделските стопани в България през 2019 г., възлиза на 2,9 млрд. лв. През 2020 г. – на 2,8 млрд. лв., през 2021 г. – 2,6 млрд. лв., а до края на 2022 г. близо 3,4 млрд. лв. държавни и европейски средства ще бъдат усвоен от производителите.

Министерство на земеделието успя след преговори с Министерство на финансите да осигури допълнителни средства за държавни помощи в размер на близо 600 млн. лв. С тях общият ресурс за 2022 г., който ще получат българските земеделци, възлиза на близо 1 млрд. лв. с акцент върху малките и средни производители, отчете министър Иван Иванов.

Той информира, че Министерството на земеделието разработи и механизми за справяне с последствията от Ковид кризата и войната в Украйна, в това число –  Ковид мярка; Извънредна кризисна мярка; увеличено подпомагане по хуманно отношение към свине и птици; намалена акцизна ставка на газьола; de minimis.

Паралелно продължи прилагането на съществуващите схеми за държавни помощи – за намаляване на щетите и преодоляване на последствията от природни бедствия; защита срещу болести по растенията и животните; опазване на генетичните ресурси; подпомагане за качествена земеделска продукция; инвестиционни мерки; данъчни облекчения. Докато  през 2019 г. държавните помощи са възлизали на над 278 млн. лв., през 2020 г. – над 349 млн. лв., през 2021 г. – над 383 млн. лв., до края на 2022 г. те ще достигнат близо 1 млрд. лв.

Благодарение на усилията на експертите на Министерството и на ДФЗ, разплатените средства от началото на годината до момента са близо 96 млн. лв., с които са подпомогнати над 20 хиляди стопани. За сравнение, за същия период на 2021 г. са били изплатени 82 млн. лв., с които са подпомогнати 18 хиляди стопанства.

Общият ресурс, осигурен за подпомагане на земеделските стопани по пазарните мерки за 2022 г., възлиза на 143 106 217 лв. Те включват лозаро-винарската програма, пчеларската програма, училищни схеми, оперативни програми и кризисната мярка.

По кризисната мярка за овладяване на последиците от войната в Украйна са договорени 20 млн. лв. европейска помощ и е осигурено 200% държавно съфинансиране, с което общият ресурс възлиза на 62 млн. лв. Всички процедури вече са приключили и приемът по тази помощ ще бъде в периода 29 юли – 8 август, съобщи министърът. „Работим на високи обороти, тъй като земеделските производители се нуждаят от тази помощ“, каза той.

За сравнение през 2019 г. средствата, изплатени по пазарните мерки, са били близо 56 млн. лв., през 2020 г. – 50 млн. лв., през 2021 г. – близо 67 млн. лв., а до края на 2022 г. размерът им ще бъде повече от удвоен и ще достигне над 143 млн. лв.

Министър Иванов каза още, че в отговор на геополитическата ситуация и с цел осигуряване на продоволствената сигурност за кампания 2022 г. България подкрепи решенията на ЕК за дерогация и използване на площите под угари за производство, както и за увеличаване на процента на авансовите директни плащания за кампания 2022 г.

„Всички плащания към земеделските стопани са извършени спрямо утвърдения график. В края на юни 2022 г. приключи изплащането на средства за Кампания 2021 г. Над 96 хил. земеделски стопани получиха директни плащания от над 1,8 млрд. лв.“, посочи министърът.

На база извършваното през 2022 г. договаряне, обработка на проекти и заявки за плащане до края на 2022 г. по всички мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020 г. трябва да бъдат разплатени близо 300 млн. лв. средства от ЕЗФРСР – включително за малки и млади фермери, за инвестиции в земеделски стопанства, преработка, отчете още аграрният министър.

Предстои стартът на прием по общинската мярка 7.2 на стойност близо 300 млн. лв. за реконструкция на общинска инфраструктура, информира министър Иванов, като коментира: „Това, което правим, е революционно, в края на програмния период отваряме сериозен бюджет за общините“.

Във връзка с днешното решение на парламентарната комисия по земеделие министърът отчете, че до успешен край беше доведена работата по отпускането на до 5% от ПРСР (от средствата за 2021 г. и 2022 г.) за директно подпомагане на стопаните в размер до 65 млн. лв., което стана възможно след промяната на европейски регламент. Целта е приемът да бъде отворен още този месец, за да стигнат тези средства до земеделските производители и преработватели, както и до чувствителните сектори.

„С решение на МС беше одобрен проектът за новата Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) за периода 2021-2027 г. и тя ще бъде изпратена за одобрение на ЕК“, съобщи министър Иван Иванов. Той допълни, че новата програма е с бюджет 237 335 486 лв., като за седем месеца настоящият екип на МЗм приключи работата по нея.

Що се отнася до ПМДР 2013-2020, не са допуснати загуби на средства по програмата за 2021 г. и е запазена тенденцията за устойчивост, като тази година, както и последните две години, отпусналите средства възлизат на около 27 млн. лева, информира земеделският министър. Той прогнозира, че и за 2022 г. финансовият план ще бъде изпълнен и няма да има загуба на средства по програмата.

Министърът каза още, че са проведени преговори с ЕК за  допълнително откриване на кризисни мерки по програмата през следващите месеци в подкрепа на операторите от сектор „Рибарство“ за справяне с последствията от войната Украйна, като разходите за тези мерки ще бъдат допустими със задна дата считано от 24.02.2022 г.

Екипът на министерството завърши и предаде на ЕК Стратегическия план на България по ОСП. В процес е отразяване на коментарите на комисията. В момента се правят ежеседмични срещи, като вече са затворени около 40% от коментарите на ЕК по документа, съобщи министърът.

„Предстои неговото одобряване до края на 2022 г. и начало на изпълнението му от 01.01.2023 г. В плана са заложени 16 млрд. лв. подкрепа за земеделския сектор в България за следващите 5 години. С плана се увеличава подкрепата за малките и средни стопани чрез засилване на преразпределителното плащане и налагане на тавани на директните плащания от 100 хил. евро на стопанство. В изпълнение на ангажимента за засилване на конкурентоспособността на българското земеделие правителството взе решение за увеличаване на държавното съфинансиране за развитие на селските райони от 15 на  60%.
Това не се е случвало досега и ни доближава до големите страни членки на ЕС“, заяви министър Иван Иванов.

За сектор „Гори“ министър Иванов отчете, че са положени много усилия за постигане на общ подход по предложението за регламент на ЕП и Съвета за обезлесяването.

Изградени са 43 склада  към държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, като предстои те да станат 56, за директна продажба на дърва за огрев на местно население.
Обемът дърва, който ще бъде осигурен за населението през 2022 г., е с 250 000 кубика повече спрямо 2021 г.

С цел прозрачност бе въведена мярка за  преминаване към електронни търгове и конкурси при продажба на дървесина, припомни министърът.
Министър Иванов посочи още, че с цел прозрачност и нулева толерантност към корупцията  бяха предприети редица действия, сред които:
-регулярни и засилени извънредни проверки на дейността на редица дружества и структури от Министерство на земеделието, сред които контролът на БАБХ на ГКПП „Капитан Андреево“, „Напоителни системи“ ЕАД;
-провеждаха се регулярни срещи с браншовите организации и МЗм е в постоянен и пряк диалог с тях.
„За първи път Министерство на земеделието организира виртуална приемна, в рамките на която директорите на дирекциите в МЗм отговаряха на конкретни въпроси от граждани и организации. От март 2022 г. виртуални приемни се провеждат и в Държавен фонд „Земеделие“, каза още министър Иванов.
Той каза още, че с цел оптимизиране на работата в Министерство на земеделието и в отговор на постъпили сигнали и след множество проверки бяха извършени промени в ръководствата на редица структури сред които Държавен фонд „Земеделие“, „Напоителни системи“, БАБХ, държавните горски предприятия и  Изпълнителна агенция по лозата и виното.
Земеделският министър заяви, че в резултат на предприетите действия виждаме конкретни резултати. „От началото на 2022 г.  Държавен фонд „Земеделие“ е обработил над 170 хил. бр. заявления на земеделски производители. Най-голям ръст в рамките на 159% се забелязва при схемите на Държаните помощи. За първите 6 месеца на 2021 г. са обработени 18 303 заявления, а за същия период на 2022 г. – те са 47 495 заявления на земеделски стопани. От началото на 2022 г. от БАБХ са извършени 233 362 проверки и са съставени 1178 акта за нарушения. От началото на 2022 г. Изпълнителна агенция по горите и държавните горски предприятия са извършили общо над 250 000 проверки“, каза министър Иванов.
източник: mzh.government.bg