Начало

Новини

Подмярка 4.1. Отваря до края на месеца

Насоките по подмярка 4.1.“Инвестции в земеделски дейности“ се очаква да бъдат публикувани за обществено обсъждане около 15-16 юни, а приемът да бъде отворен в края на месеца.

На този прием участие могат да вземат само стопани от животновъдния сектор. Към момента бюджетът на процедурата е около 30 млн. лева, а максималният размер на финансовата помощ е до 500 000 евро.

Ясно е, че по този прием освен закупуването на селскостопанска техника са допустими и строителни дейнсти, които са насочени към животновъдните ферми. Доилни системи и изграждането на лагуни са една част от допустимите инвестиции, които могат да бъдат финансирани с подкрепата на мярката. В проектите могат да бъдат включени и етапи свързани с биостигурността, което е изключително важно за животновъдите.

Към настоящия момент едно от изискванията за кандидатите е наличието на чл. 137. Секторът обаче има предложение това да бъде изискуем документ при изпълението на одобрените проектни предложения.

Централна Консултантска Компания ЕООД разработва и управлява проектни предложения по подмярка 4.1.

 

Свържете се с нас за повече информация!