Начало

Новини

301 проектни предложения за над 2,3 млн. лв. са одобрени за финансиране от 20 до 28 оценителни сесии от преоценка по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID 19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила преоценка по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по следните девет оценителни сесии:

– 28-ма сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-27001 до BG16RFOP002-2.073-27623 вкл., по която  се предлагат за одобрение 21 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 156 757,94 лева;

– 27-ма сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-26001 до BG16RFOP002-2.073-27000 вкл., по която се предлагат за одобрение 23 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 170 083,27 лева;

– 26-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-25001 до BG16RFOP002-2.073-26000 вкл., по която се предлагат за одобрение 57 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 465 082,60 лева;

– 25-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-24001 до BG16RFOP002-2.073-25000 вкл., по която се предлагат за одобрение 40 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 301 063,39 лева;

– 24-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-23001 до BG16RFOP002-2.073-24000 вкл., по която се предлагат за одобрение 24 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 214 778,97 лева;

– 23-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-22001 до BG16RFOP002-2.073-23000 вкл., по която се предлагат за одобрение 34 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 276 568,50 лева;

– 22-ра сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-21001 до BG16RFOP002-2.073-22000 вкл., по която се предлагат за одобрение 27 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 183 207,09 лева;

– 21-ва сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-20001 до BG16RFOP002-2.073-21000 вкл., по която се предлагат за одобрение 45 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 342 725,36 лева;

– 20-та сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-19001 до BG16RFOP002-2.073-20000 вкл., по която се предлагат за одобрение 30 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 240 492,51 лева.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящите публикувани списъци по горепосочените девет оценителни сесии е 301 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 2 350 759,63 лева, както следва:

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ по 20-та, 21-ва, 22-ра, 23-та, 24-та, 25-та, 26-та, 27-ма и 28-ма оценителни сесии.