Начало

Новини

260 млн.лв. за „Технологична модернизация“ и 3 млрд. лв. по програма „Иновации и конкурентоспособност в предприятията“.

Днес, Министър Карина Ангелиева- зам.-министър на иновациите и растежа в оставка,  даде интервю, в което изясни подробности по първата процедура от Националния План за възстановяване и устойчивост- „Технологична модернизация“. С нея за бизнеса са отделени 260 милиона лева безвъзмездна помощ за технологична модернизация. Размера на финансиране е от 35 хил. до 700 хил. лв. Помощта е насочена към микро, малки и средни предприятия от производствения сектор- компании с високотехнологично производство и услуги, с активно използване на знания, както и такива, които произвеждат тъкани, облекло, хранителни продукти и други.

Крайният срок на процедурата е 21 септември. Нов критерии за оценка на проектите, с който трябва да се съобразят кандидатите по новата мярка „Технологична модернизация“ са ESG политиките, които вече са валидни за страните от ЕС.

Задължителните условия е фирмите кандидати за подпомагане по „Технологична модернизация“ да са регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г., както и да са реализирали годишни нетни приходи от продажби за последните три години в размер на над 210 000 лв. за микро, над 750 000 лв. за малките и над 3 млн. лв. за средните предприятия.

Карина Ангелиева одобави, че за обществено обсъждане е публикувана още една нова програма, която е за научни изследвания, иновации и дигитализация. Тя е насочена към инвестиции в Deep Tech, т.е. технологични иновации, които са водени от нуждите на индустрията. Амбицията е страната да повиши осезаемо иновационното си представяне и до 2030 г. да премине от „прохождащ“ (emerging) към “умерен“ иноватор .

Повече подробности очаквайте скоро.

източник: business.dir.bg