Начало

Новини

238 проекта подадоха младите фермери по подмярка 6.1 от ПРСР

Общо 238 проекта бяха подадени в приемния период по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020. Общата стойност на подадените проектни предложения е 10 407 062,05 лева, а размерът на заявената обща субсидия е 10 397 707,05лева.

24 447 500 лева е общия размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата на всички одобрени проектни предложения, като средствата са на 100% от Европейския  съюз за възстановяване (EURI).

Общият размер на финансиране за един кандидат  е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, а изплащането се извършва на две вноски от левовата равностойност на 12 500 евро: първата е в срок от два месеца след сключване на административния договор, а втората след извършване на проверка от Разплащателна агенция, за точното изпълнение на плана.