Начало

Новини

22 ПРОЦЕДУРИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАД 315 МЛН. ЛЕВА ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ПРЕЗ 2020 Г.

22 процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност над 315 млн. лева ще бъдат обявени през следващата година по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това стана ясно по време на заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС (СКУСЕС) към Министерския съвет, на което бяха разгледани индикативните годишни работни програми за 2020 г. Към края на октомври нивото на договаряне е над 78% от бюджетите на програмите, а  плащанията към бенефициентите са над 38%.

„Този напредък може да се окачестви като добър, но не трябва да губим темпото, а да го ускорим, за да се поздравим с успешно изпълнение в края на периода. Следващите шест месеца са изключително важни за това какво и как ще представим и договорим с Европейската Комисия. Наложително е да се търси допълване на интервенциите между програмите за постигане на цялостен ефект“. Това заяви заместник министър-председателят Томислав Дончев в рамките на председателствано от него заседание на СКУСЕС. „Влизаме в интензивен период на подготовката за следващия програмен период, като вече са приети националните документи, които дават рамката на програмирането. До края на март следващата година трябва да сме готови с първите варианти на програмите и Споразумението за партньорство“, допълни още Дончев.

Обсъдените проекти на индикативни годишни работни програми на Управляващите органи са налични в публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (линк). Окончателните варианти ще бъдат публикувани след официалното им одобрение от Комитетите за наблюдение на съответните програми.