Начало

Новини

2,14 млрд. лв. за новата Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г.

Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще подкрепи връзката между наука и бизнес по новата Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) с бюджет 2,14 млрд. лв. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на международното събитие за предприемачи Start for Future: Среща на върха 2023 – Варна.

„България може не само да е в крак с най-новите европейски инициативи, но и да е място, в което иновацията се създава“, подчерта министърът. По думите й, създаването и развитието на мрежа от добре свързани регионални иновационни долини в цяла Европа, с фокус върху активната роля и участие на региони с по-ниски резултати в областта на иновациите, ще има отключващ ефект за постигане на високи постижения и резултати.

Министър Стойчева приветства включването на концепцията на регионални долини за иновации в териториалния план за развитие на община Варна. „Тази стъпка демонстрира и ангажираността на всички заинтересовани страни в местната иновационна екосистема, което неминуемо е гаранция за успехи“, подчерта тя.

„МИР има амбицията да подпомага високотехнологичното развитие на България“, заяви министър Стойчева. Един от инструментите за това е именно Научната програма, която управлява Министерството. По думите на министъра, програмата е съобразена с целите на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП) и на Европейската програма за иновации за създаване на единен общ европейски пазар за изследвания, иновации, дълбокотехнологични иновации и технологии, инвестиции в изследвания и иновации и повишаване на взаимодействието между университетите, научните организации, бизнеса и другите участници в иновационния процес.

„Програма за наука и бизнес е единствената, която осигурява синергичен подход с рамковата програма „Хоризонт Европа“, с европейските мисии за провеждане на амбициозни изследвания чрез обединяване на широк кръг от заинтересовани страни и с европейските партньорства и с програмата „Цифрова Европа“, каза още министър Стойчева.

В събитието „Start for Future: Среща на върха 2023 – Варна“ участваха представители на академичната общност, бизнеса, стартъп общност, местна власт и европейски екосистеми, както и представители на деветте иновационни долини в Европа – Варна, Мюнхен, Гент, Саламанка, Солун, Атина, Клуж-Напока, Тузла, Авейро. Основната цел на инициативата е да превърне Варна в притегателен център за създаване и внедряване на дълбоко технологични иновации, които да спомагат за подобряването на социално-икономическото развитие на региона, България и Европа.

В рамките на събитието министър Стойчева посети Медицинския университет във Варна, където й беше демонстрирано обучение по анатомия с модерни 3D технологии и симулационно обучение в академичен дентален център.

Източник:

Министър Стойчева: МИР ще подкрепи връзката наука-бизнес по новата научна програма