Начало

Новини

20 000 лева безвъзмездна помощ за бизнес на хора с увреждания

Държавата ще отпуска 20 000 лева безвъзмездна помощ на хора с увреждания за започване на бизнес. Средствата се отпускат от Агенция за хора с увреждания.

Програмата е за физически лица с 50 и над 50% намалена работоспособност, нямат фирма и не участват като съдружници в такива. След одобрение, одобрения кандидат няма да има право да работи при друг работодател, като също няма право в рамките на три години да създава фирма.

Крайният срок за подаване на документи е 20 юни 2022г.