Начало

Новини

180 млн.лв. за „Кръгова икономика“

По Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) по линия на Министерството на иновациите и растежа (МИР) предстои да стартира процедура за „Кръгова икономика“. Целта й е компании да могат да внедряват оборудване в производствата си за намаляване използването на суровини, предотвратяване или намаляване на образуването на отпадъци, както и да въвеждат неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство. Това заяви заместник-министърът на иновациите и растежа проф. д-р Георги Ангелов на българо-корейския енергиен форум „Засилване на сътрудничеството за устойчива енергийна трансформация и енергийна сигурност“.

Бюджетът на процедурата е 180 млн. лв., като по нея ще могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия от преработващата промишленост.

Заместник-министър Ангелов припомни, че МИР е отговорното ведомство за изпълнение на водородната политика на България. В тази връзка е разработена „Националната пътна карта за развитие на водородните технологии“. МИР ще съфинансира изграждането на водородна долина в България със средства по линия на Програма за „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. Останалата част от средствата са от Програма „Хоризонт Европа“ на Европейската комисия и частно финансиране.

През м. май приключи процедурата за „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ от ПВУ по линия на МИР. Чрез нея българските фирми ще оптимизират разходите си за електроенергия и по-устойчиво ще използват произведената енергия, благодарение на осигурената възможност за съхранението  в батерии, които предприятията придобиват като задължителен елемент към инвестицията. „В момента тече разглеждане и оценяване на подадените 562 проектни предложения“, посочи още заместник-министърът.

На събитието присъстваха още Н. Пр. д-р Бе Джонгин, посланик на Република Корея в България, Юлиян Попов, министър на околната среда и водите, Богдан Богданов, министър на икономиката и индустрията, Красимир Ненов, заместник-министър на енергетиката, депутати, експерти в областта на енергетиката и др.

Източник:

Зам.-министър Ангелов: Предстои МИР да стартира процедура за кръгова икономика по Плана за възстановяване