Начало

Новини

127 проекта за иновации ще бъдат разгледани на 13-та сесия на Националния иновационен фонд

Общият размер на финансирането, което Фондът предоставя, възлиза на близо 5,5 млн. лв.

Общо 127 проекта за иновации са подадени в сесията по кандидатстване в рамките на Националния иновационен фонд (НИФ), администриран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към Министерството на иновациите и растежа.

Одобрените проекти, които следва да развитият нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, могат да получат финансиране в максимален размер до 500 000 лв. Интензитетът на помощта ще бъде до 80% от допустимите разходи по проект. Минималната продължителност на всеки проект следва да бъде 6 месеца, а максималната – до 18 месеца.

Оценката им ще приключи през ноември, когато ще станат ясни проектите, които ще получат финансиране в общ размер на 5,5 милиона лева.

Важно условие, за да бъдат включени в списъка с проекти за оценка, беше да попадат в една от четирите приоритетни тематични области, като тази година бюджетът ще бъде разпределен по равно между тях – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и чисти технологии“, „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ и „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“. Най-много предложения попадат в първите две области.

Сесията по приемането на предложения беше отворена от 18 юли до 18 август. Кандидатстването беше изцяло онлайн през Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ). В допълнение към новата система, която се използва за кандидатстване, Фондът предостави на бизнеса олекотена процедура, свързана с оптимизация на формулярите по подаване на документите.

Основната цел на НИФ е да насърчи научноизследователската и развойна дейност на компаниите, техния иновативен потенциал и технологично ниво.

източник: mig.gov.bg