Начало

Новини

100% помощ за изграждане на предпазни съоръжения за защита на селскостопанските животни

Ще се подпомага изграждането на прегради срещу диви животни

Ще може да се кандидатства и с проект, който включва дейности, свързани с отглеждане на застрашени породи животни

За първи път в настоящия програмен период е предвидено подпомагане за непроизводствени инвестиции в земеделските стопанства. Какви са допустимите разходи по тази интервенция, обяснява Павлина Дамянова – старши експерт в дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерството на земеделието.

Помощта е предвидена за земеделски стопани – физически и юридически лица, за създаване на живи плетове и редици от дървета, изграждане на дървени или каменни огради, предназначени за предпазване на селскостопанските животни и култури срещу щети, причинени от диви животни, както и общи разходи.

Финансовата помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро, а максималният – 100 000 евро.

В рамките на Стратегическия план е заложена и интервенция за инвестиции за възобновяване на земеделския потенциал след природни бедствия и катастрофични събития и инвестиции в подходящи превантивни дейности.

На подпомагане подлежат инвестиции, насочени към превенция и ограничаване на последиците от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития, масови заразни болести. 

Инвестициите, включени в проекта, могат да са свързани и с възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, нарушения от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития, включително дейности, свързани с отглеждане на застрашени породи животни.

Допустими кандидати са земеделски стопани и публични субекти, като публичните субекти могат да кандидатстват за подпомагане за инвестиции за превантивни дейности.

Финансовата помощ за публичните субекти е до 80% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 30 000 евро, а максималният размер за един кандидат за периода на прилагане на интервенцията и за един проект е до 1 милион евро.

Земеделските стопани могат да получат финансова помощ в размер на до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за дейности, свързани с отглеждане на застрашени породи животни – 80% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Когато проектното предложение е за възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, финансовата помощ е до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, уточнява експертът.

Източник:
https://agri.bg/novini/shche-se-podpomaga-izgrazhdaneto-na-pregradi-sreshchu-divi-zhivotni