Начало

Новини

10 611 143 евро извънредна помощ за България за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор заради войната в Украйна

В днешния брой на Официалния вестник на Европейския Съюз е публикуван Делегиран Регламент ЕС 2022/467 за предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор, уреждащ условията за използването на помощта от Съюза.

Държавите членки трябва да използват средствата за мерки в секторите, засегнати от смущенията на пазара дължащи се на повишилите се разходи за суровини или ограниченията на търговията. Регламентът позволява извънредните мерки да се натрупват с друга подкрепа, финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Държавите членки могат да предоставят и допълнителна национална помощ за тези мерки до максимум 200% от съответната сума, определена за дадена държава.

Допустими сектори: зърнени култури; плодове и зеленчуци; преработени плодови и зеленчукови продукти; ориз; семена; сух фураж; говеждо и телешко месо; мляко и млечни продукти; свинско, овче и козе месо; птиче месо; яйца; пчелни продукти; лен и коноп; тютюн; вино; захар; хмел; маслиново масло и трапезни маслини; банани; копринени буби; живи дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и декоративна растителност; етилов алкохол от земеделски произход; и други продукти.

Предприетите мерки трябва да допринасят за продоволствената сигурност или за преодоляване на пазарните дисбаланси и са в подкрепа на земеделски стопани, които участват в поне една от в изброените по-долу дейности, с които се преследват посочените цели:

-Кръгова икономика;

-Управление на хранителните вещества;

-Ефективно използване на ресурсите;

-Екологични и щадящи климата методи на производство.

Не по-късно от 30.09.2022г.  държавите членки трябва да изплатят допълнителната подкрепа.

 

източник: ruralnet.bg