Начало

Новини

Ще отвори ли подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ на 19-април

През изминалата седмица стана ясно, че някои браншови асоциации изразиха недоволство по отмошение на краткия индикативен срок за обществено обсъждане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопства“. Първоначално крайният срок за обществено обсъждане беше 29.03.2021 г., а сега срокът е удължен до 05.04.2021 г.

Днес ще се проведе още едно заседание на тематичната работна група, от което ще стане ясно дали се приемат някои от промените, които предлагаат част от браншовите организации.

В ИСУН новата индикативна дата на отваряне на процедурата е 19.04.2021 г.

Пред Агри БГ председателя на  Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните каза следното:

“Видяхме доста пропуски и евентуални „заплахи“ за финансиране (бел. ред – по време на заседанието на 25 март) на чувствителните сектори с по-висок интензитет. Заговори се, че увеличеният и обещан интензитет от 25% може и да не е в тези стойности заради по-малкия бюджет. Тук ние (бел. ред – браншовите асоциации в сектор малинопроизводство и овощарство) бяхме категорично против”

“Ние сме на мнение, че според ранкинга, който е официалната система за оценка на проектите, критериите на даден проект трябва да бъдат удовлетворени на 100% до изчерпване на лимита. А за останалите – да си остане 50% субсидиране с последващо предоговориране при съгласие от страна на бенефициента. Ще дам пример – за ранкинг над 55 точки, подпомагането да е с интензитет 75%. А под този праг – 50%”

“Всички очакваме с новия прием по подмярка 4.1 да се направи качествен скок в развитието на селското стопанство на България в направление иновации, дигитализация и нови технологии. За да се случи това обаче, трябва да има качествен „скок“ в самия прием, както и ефективно оглеждане на всички критерии”