Начало

Новини

Ще има промяна в Стратегическия план, по отношение на наклоните

3% редукция на плащанията към стопаните, ако неумишлено не спазват ДЗЕС 6

Ще има категорична промяна в Стратегическия план след анализа, който ще се направи с експерти от научните среди за изпълнението на изискванията за наклоните, заложено в Стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС).

Това стана ясно от думите на Петър Кировски, директор на дирекция “Растениевъдство” в Министерството на земеделието и храните по време на блицконтрола, проведен в Комисията по земеделие в сряда.

Петър Кировски: Ще поискаме да няма такива наклони, които да затормозяват работата на хората. Има други екологични мерки и практики, които може съобразно условията на страната да се използват.

От думите му стана ясно, че производителите на картофи с наклон на парцела над 10% ще имат проблеми със спазването на стандарта, защото е невъзможно да се поддържа минимална почвена покривка.

В момента се довършва методиката за старото кръстосано съответствие и спазването на условността, където при неспазването на стандарт ДЗЕС 6 ще има редукция в рамките на 3% от плащанията към земеделския стопанин при неумишленост, стана ясно от думите му.

Във вторник ще има заседание на специално създадената работна група за промяна на стандартите. Събранието ще бъде в разширен състав с участието на експерти от Института по почвознание „Пушкаров“. С тяхна помощ ще се търси мотивирано отпадане на изискването за спазването на наклона.

„Вкарвайки този наклон в изискванията, ние създадохме страшни затруднения при установяването му, както и за самите земеделски стопани. Всеки парцел с наклон е тежест и за Държавен фонд „Земеделие“ да го администрира и за хората да го прилагат“, каза още Кировски.

Предвижда се подготовката на мотивиран, научно-обоснован доклад, тъй като в определени райони и при определени обстоятелства, както и поради промените на климата през последните 10 години, изпълнението на този стандарт, така както е зададен за целия Европейски съюз, е практически е невъзможно.

„Излиза, че някои трябва да осигурява почвена покривка, а да зареже производството, което му е основната работа. Това не е правилно и ще се намерят достатъчно научни доказателства“, убеден е специалистът.

В случай, че не бъдат направени промени, специално за планински и полупланински райони, стопаните ще претърпят сериозни загуби и още в края на 2024 г. много от тях ще фалират, заради минималната продукция, която ще произведат, притесняват се депутатите.

Източник:
https://agri.bg/novini/mzkh-iziskvaneto-za-naklona-shche-otpadne-sled-remonta-na-strategicheskiya-plan