Начало

Новини

Ще има ли de minimis за сектор “Растениевъдство”- картофи, сливи, тютюн, лозя и десертно грозде

Предложенето на БАК за сектор “Животновъдство” се очаква

Българската аграрна камара предлага 23, 8 млн. лв. от заложения бюджет по помощта de minimis, да бъдат разпределени на производители на картофи, винени лозя и тютюн, както и на производителите на сливи и десертно грозде. Става въпрос за заложените 47,5 млн. лв., описани в точка 6 от подписания на 20 септемри Миморандум между Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на земеделието и храните и Инициативния комитет за провеждане на общонационален земеделски протест.

Предложението на камарата е взето с решение на Управителния съвет на организацията.

“Мотивите ни са свързани с това, че в тази изключително трудна стопанска година от гледна точка на климатични условия и нарушени пазари за земеделска продукция, земеделските производители от изброените подсектори, особено най-малките, които могат да получат максимум 25 000 евро за период от три бюджетни години, трябва да бъдат допълнително подпомогнати, за да продължат своето земеделско производство.

Доходите на земеделските производителите от предложените от нас подсектори няма да бъдат подкрепени с европейски средства от Стратегическия план по развитие на земеделието и селските райони на РБ за периода 2023-2027г. по линия на интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за кампания 2023 – за производителите на картофи (извън тези за картофи за нишесте), винени лозя и тютюн или ще бъдат подкрепени наполовина спрямо останалите производители на плодове – за производителите на сливи и десертно грозде”, се казва в писмо на камарата до аграрния министър Кирил Вътев.

Той, от своя страна, в последните дни изтъкна, че по помощта de minimis средства ще получат най-малките производители, които не са получавали никаква подкрепа по никаква програма.

От камарата предлагат да бъде обсъдена методиката за разпределение на средствата по de minimis на среща, за да се стъпи на конкретни цифри за брой земеделски производители и за площи на картофи, винени лозя, тютюн, сливи и десертно грозде. В допълнение от камарата посочват, че ще изпратят отделно предложение за сектор “Животновъдство”.

Източник:
https://agri.bg/novini/predlozenie-za-sektor-rastenievdstvo-da-se-dade-de-minimis-za-kartofi-slivi-tyutyun-lozya-i-desertno-grozde