Начало

Новини

Ще бъдат ли увеличени заплатите за служителите в агенциите „Борба с градушките“ и „Рибарство и аквакултури“

Според ФНСЗ: Има пари за увеличението на заплатите на работещите в ИА „Борба с градушките“

Валентина Васильонова: Работещите специалисти заслужават достойно възнаграждение

15% увеличение на заплатите за служителите в агенциите „Борба с градушките“ и „Рибарство и аквакултури“ иска Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ. Ако това не бъде изпълнено, федерацията е готова да обяви протест.

22 милиона дка се защитават по традиционен ракетен способ у нас, а 30 милиона се защитават със самолетен способ. Това означава, че 52 милиона дка площ в България са под защитата на Изпълнителна агенция “Борба с градушките”.

„Тази агенция разчита на 990 специалисти и работници, от тях 780 ракетострелци, а останалите са висококвалифицирани специалисти – инженери, метеоролози, физици. Агенцията е хронично недофинансирана и нашата роля като синдикати е да алармираме, че с толкова малко финансов ресурс, заделен за работещите в системата, не можем да отговорим на все по-нарастващите критични нужди от градозащита“, заяви  председателят на Федерацията на независимите синдикати от земеделието Валентина Васильонова.

Според анализи на ФНСЗ и КНСБ Бюджет 2023 разполага с достатъчно ресурси за увеличаване на трудовите възнаграждения в редица изоставащи икономически сфери и дейности. Сред тях най-ярки бяха именно изоставащите във възнагражденията изпълнителни агенции на МЗХ, особено ИА „Борба с градушките”, ИА „Рибарство и аквакултури”. Работещите в тези агенции на терен са с най-ниските заплати – средната работна заплата е между 1000 и 1100 лв. Същевременно работата е на терен, високорискова, от стратегическо значение за икономиката и пряко свързана с климатичните промени и сигурността на хранителната верига.

„Въпреки че оценяваме високо отпуснатите допълнително и целево общо 11 млн. лв. за системите ССА, БАБХ и Изпълнителна агенция по горите, не може да пренебрегнем факта, че такова увеличение на заплатите само за една част от системите на МЗХ, работещи на терен е несправедливо, двойствено и тенденциозно, и води да ескалация на напрежението между различните звена, обслужващи сектора и изпълняващи секторните политики.

Затова алармираме всички отговорни институции, че без увеличение на трудовите възнаграждения в ИАБГ и ИАРА ще се стигне до ефективни протестни действия, до застрашаване на градозащитата през настоящия сезон, в месеците, когато предстоят активни метеорологични явления, а селскостопанската реколта още не е прибрана. Напрежението расте всеки ден и вече е обявена подписка с категоричното искане да се намери спешно разрешение и увеличение на най-ниските заплати в системата на МЗХ.“

Източник:
https://agro.bg/novini/institutsii/spored-fnsz-ima-pari-za-uvelichenieto-na-zaplatite-na-raboteshtite-v-ia-borba-s-gradushkite/