Начало

Новини

„Цифрова Европа“- нова програма на ЕС за предоставяне на дигитални технологии и решения

    Европейската Комисия създава мрежа от европейски цифрови иновационни хъбове.
    По програма „Цифрова Европа“ European Commission представи пред държавите–членки оценката на проектите по първата покана за създаването на мрежа от „Европейски цифрови иновационни хъбове“ (ЕЦИХ), която ще покрие всички региони на Европа.
  Програмата „Цифрова Европа“ е нова програма на ЕС за предоставяне на дигитални технологии и решения за бизнеса, гражданите и публичните администрации. Европейските иновационни хъбове ще подпомагат достъпа на фирмите и публичните организации до технологични експертни знания, експериментални съоръжения, изпитани и утвърдени технологии, специфични знания, услуги, добри практики, и др. ЕЦИХ ще работят в 5 приоритетни области:
➡️ Високопроизводителни изчислителни технологии
➡️ Изкуствен интелект
➡️ Киберсигурност
➡️ Иновативни цифрови умения
➡️ Широко използване на дигитални технологии в икономиката и обществото.
   За България са одобрени 4 проектни предложения, които ще бъдат съвместно финансирани от Програма „Цифрова Европа“ и от „Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.
   На осем български проектни предложения Европейската комисия е присъдила знак за качество „Печат за високи постижения“ (Seal of Excellence). Тези проекти също ще могат да кандидатстват за подкрепа чрез „Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. До края на юли Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа ще проведе срещи с всички отличени.
  ЕЦИХ са предназначени да изпълняват ролята на контактна точка на ЕК при подкрепата на изпълнението на специфични секторни политики, както и такива, насочени към предприятията (в това число МСП, дружества със средна пазарна капитализация, разрастващи се предприятия) и към публичния сектор.
източник: ОПИК