Начало

Новини

Целеви прием за инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ по Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти е на обществено обсъждане

 Обявен е целеви прием по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. !
Цели на процедурата:
• Подобряване на икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията в хранително-преработвателната промишленост
• Опазване на околната среда чрез инвестиции в модерни технологии и ВЕИ
 Допустими кандидати:
• Регистрирани земеделски стопани, групи или организации на производители
• Еднолични търговци и юридически лица, извършващи преработка на земеделски суровини
Интензитет на помощта: до 50%
Някой от допустимите разходи са:
• Закупуване и инсталиране на пречиствателни съоръжения
• Оборудване за съхраняване и третиране на отпадъци
• Инсталации за производство на енергия от ВЕИ, както и батерии за съхранение на енергия
• Софтуер, ноу-хау, патентни права и лицензи
📅 Индикативен срок на отваряне: 30.06.2024 г.
🔎 Нашата компания предлага професионални услуги за изготвяне и управление на Вашия проект! Не пропускайте тази възможност за развитие и модернизация на Вашия бизнес! 🌟
За повече информация и консултации:
📞 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬
📧 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴
Заедно към успешни и устойчиви проекти!