Начало

Новини

Фондът на фондовете осигурява от 15 хил. евро. до над 3.5 млн. евро дялово финансиране за стартиращите фирми

Фондът на фондовете има пет фонда за рисково финансиране, които разполагат с пари за подкрепа на бизнеса още за тази година, стана ясно от поредния епизод на Подкаста за иновации и растеж на Министерството на иновациите и растежа

 „От 15 000 евро до над 3.5 млн. евро дялово финансиране могат да получат българските микро-, малки и средни компании за подпомагане на развитието си“. Това каза експертът във Фонда на фондовете (ФнФ) Константина Войнова в Подкаста за иновации и растеж на Министерство на иновациите и растежа. Средствата се отпускат от фондовете за дялово и квази-дялово инвестиране срещу участие в капитала на дружеството.

„Размерът на подкрепата зависи от етапа, в който предприятията се намират. Новосъздадените компании, например, могат да получат от 15 000 до 50 000 евро за акселерация, т.е. да се развият бързо. За компаниите в ранен етап е предвиден до 1 млн. евро, а за тези в етап на растеж – над 3.5 млн. евро. Общият бюджет на дяловото финансиране, което е част от пакета финансови инструменти по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, е близо 245 млн. евро, посочи още Войнова.

Според нея то е по-подходящо за дружества, които разработват иновативни продукти и услуги и имат нужда да инвестират по-голям ресурс в тях. „Приходите от такива инвестиции идват по-късно, но банките, например, не могат да чакат и искат връщане на кредитите на редовни вноски. Дяловите инструменти позволяват на предприемачите да получат пари за разработване на иновацията чрез предоставяне на фонд-мениджъра на сравнително малък процент от собствеността“, обясни експертът на ФнФ. Тя подчерта, че добавената стойност идва от огромната стратегическа подкрепа от фонд- мениджърите от системата на Фонда на фондовете – с контакти, менторство, пазари, обучения и др. „Дори когато са предоставили дял от собствеността, предприемачите продължават да взимат решенията сами. Фон-мениджърите ги насочват, съветват и подпомагат успешния завършек на проекта в посока растеж“, допълни Войнова и подчерта, че фонд-мениджърите не се намесват в работата или управлението на фирмите.

Инвестиционните фондове за рисков капитал, създадени от ФнФ, са пет, като те ще предоставят финаниране до края на 2023 г. „Иновейшън Кепитъл“ и „Витоша Венчър Партнърс“ управляват акселераторските програми за предприемачи. „Ню Вижън 3“ и „Морнингсайд Хил“ предоставят подкрепа на компаниите, които вече са разработили продукт или услуга и имат нужда да продължат да се развиват. За фирмите в етап растеж най-подходящи са мецанин или хибридната форма на финансиране чрез „Силвърлайн Партнърс“.

През последните две години ФнФ е подкрепил над 215 компании с рисково финансиране на стойност близо 200 млн. лв. То бе осигурено по линия на Министерството на иновациите и растежа, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. За настоящия оперативен период евросредствата вече ще се предоставят под формата на комбинация от безвъзмездно финансиране, но и финансови инструменти за дългово и дялово финансиране.

Източник:
https://www.mig.government.bg/intervyuta/fondat-na-fondovete-osiguryava-ot-15-hil-evro-do-nad-3-5-mln-evro-dyalovo-finansirane-za-startirasthite-firmi/