Начало

Новини

Фермерите чакат отварянето на подмярка 6.3, но какво всъщност предстои?

Кога ще се отвори прием по аналогичната интервенция?
Кога ще бъде отворен прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“?
 Отговор на въпроса даде Милен Кръстев – началник отдел „Трансфер на знания, сътрудничество и дигитализация“ в дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерството на земеделието.

Към настоящия момент подмярка 6.3 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. не е предвидено да стартира. Там подпомагането беше в размер на левовата равностойност на 15 000 евро. 

Новата интервенция в Стратегическия план, която предстои да стартира, е с увеличен размер на подпомагането, което възлиза на 20 000 евро”, обясни Милен Кръстев.

Тези 20 000 евро ще се изплащат еднократно за периода на изпълнение на бизнес плана. Допустимите кандидати по интервенцията ще бъдат регистрираните производители с икономически размер на стопанствата в границите от 3 000 до 8 000 евро СПО, включително.

С изпълнението на бизнес плана трябва да се осигури увеличение на икономическия размер на стопанството с най-малко 3 000 евро СПО. За стопанства с пчелни семейства и/или едри или дребни преживни животни за мляко или месо, с бизнес плана трябва да се осигури увеличение на икономическия размер с най-малко 2 000 евро СПО.

Допустими ще бъдат инвестиции в машини, или съоръжения, или оборудване, или строително-монтажни работи, или земеделска земя, свързани с дейността на земеделското стопанство, на стойност не по-малка от 35% от размера на полученото първо плащане.

Все още не е ясно кога точно ще отвори самия прием по интервенцията.

“Към настоящия момент все още не мога да информирам аудиторията кога се предвижда прием по тази интервенция, насочена към малките земеделски стопани. Вероятно това може да стане края на годината или началото на следващата година”, коментира Кръстев.

По думите му Комитетът по наблюдение все още не е определил графика, по който ще бъдат приемани проекти, в рамките на Стратегическия план. Ясно е обаче нещо друго. 

“Комитетът за наблюдение на Стратегическия план е сформиран. Неговото първо заседание предстои да се проведе в рамките на месец май 2023 г.

Тогава предстои да бъде гласувана и одобрена индикативната годишна работна програма, въз основа на която Министерството на земеделието ще работи и ще определя приеми на проектни предложения”, заключи Милен Кръстев.

Източник:
https://agri.bg/novini/fermerite-chakat-otvaryaneto-na-podmyarka-63-no-kakvo-vsshchnost-predstoi?utm_source=viber&utm_medium=viber_bot&utm_campaign=viber_campaign