Начало

Новини

УО на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС”

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Ви кани да изпратите своите писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС”. Предложенията/възраженията си можете да изпратите на електронна поща SSB@mlsp.government.bg. Крайният срок е 28.01.2019 г. (включително).

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения/възражения няма да бъдат приемани.

Обръщаме Ви внимание, че на този етап на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и възражения, които се отнасят до проекта на Условията за кандидатстване по процедурата. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.