Начало

Новини

Удължен срок за подаване на проекти по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“

Управляващия орган удължи срока за подаване на проекти по  процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ до 15.08.2017 г. Причината е, че ще има изменения в условията за кандидатстване, а проектите, които са подадени до момента могат да бъдат изтеглени и качени на ново.

До публикуването на изменените Условия за кандидатстване, временно се преустановява подаването на проектни предложения по процедурата. Процедурата ще бъде отново активна в ИСУН 2020 след нейното изменение.

Кандидатите трябва да имат предвит, че Управляващия орган ще разглежда последния качен по време проект.