Начало

Новини

Удължен прием за изпълнение на проектите от целевия прием за животновъдство по подмярка 4.1 на ПРСР

До 6 юни 2025г. е удължен крайният срок за изпълнение на одобрените проекти от целевия прием за животновъдство по подмярка 4.1 на Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-202г.

Целевия прием бе организиран в периода 3 юли 2020г. до 30 септември 2020г. След приключилата оценка за административно съответствие и доустимост, на следващ етап преминаха 645 проекта.

След като Управляващия орган увеличи със заповед от 26.07.2021г. ,първоначалния одобрен бюджет, общия бюджет по процедурата възлезе на 121 259 600лв., което позволи на ДФЗ да разгледа и оцени всички проектни предложения, получили минимално допустимия брой точки- 15. В края на месец февруари 2022г. ДФЗ одобри 554 проекта. Уведомителни писма за одобрение са изпратени на всички одобрени 554 проекта, като 482 са сключените договори, чиято обща стойност на БФП е в размер 103 038 112,65лв.

Субсидията по приема е 50% от общо допустимите разходи за проектно предложение.

източник: ruralnet.bg