Начало

Новини

УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА НПО, КОИТО ДА УЧАСТВАТ В ТРГ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“

До 9 октомври 2019 г., 17.30 ч. е удължен срокът за подаване на документи за участие в Процедурата за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Тематичната работна група за разработване на „Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ“, финансирана от фондовете  на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г.

Подробна информация за участие в процедурата е публикувана тук.