Начало

Новини

УВЕЛИЧЕН Е БЮДЖЕТЪТ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 взе решение за увеличаване на бюджета по процедура BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията".

С това увеличение от резервния спсисък ще бъдат финансиране още 35 фирми. Към днешна дата по  процедурата са сключени общо 116 договора с обща стойност на предоставената БФП – 94 641 890,95 лева