Начало

Новини

С 24,6 млн. лв. е увеличен бюджетът на мярката „Запази ме“

юджетът на мярката „Запази ме“ се увеличава с над 24,6 млн. лв. Средствата са по механизма REACT EU, отпуснати чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. С увеличението общият бюджет на процедурата възлиза на повече от 74,6 млн. лв.

Средствата ще бъдат използвани за подкрепа на служители в предприятия, които директно са преустановили дейност след наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19. Компенсацията е за период не повече от 60 дни в рамките на 2020 г. и за не повече от 90 дни в рамките на 2021 г., когато служителите са ползвали неплатен отпуск заради наложени ограничения, свързани с пандемията, за осъществяване на дейността на предприятията им. Крайният срок за изплащане на компенсации по мярката „Запази ме“ е 30 юни 2021 г.

До момента над 48 000 работници и служители са одобрени за получаване на компенсация по процедурата. Очаква се с увеличението на бюджета броят им да достигне 50 000 служители.