Начало

Новини

С натрупания опит и успехите от два програмни периода Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ започва да подготвя трети

На 31 юли 2019 г. се навършват 12 години от първата одобрена операция по програмата. ОПРЧР е първата оперативна програма, с която в България стартира подкрепата от Европейските структурни фондове през 2007 година. От тогава за двата програмни периода са одобрени 215 операции. В Министерство на труда и социалната политика вече стартира активната работа по подготовката на следващия програмен период за ОПРЧР – 2021–2027 г.

Опитът на Управляващия орган започва със сериозното предизвикателство да насочва инвестиции в широк кръг от сектори с належащи проблеми и нужди от реформи. В първия програмен период подкрепата се разгръща в сферите – пазар на труда, образование и учене през целия живот, социално включване и здравеопазване. В следващия кръгът е по-тесен и с повече концентрация на специфичната подкрепа за заетостта и пазара на труда, социалното включване, социалното предприемачество, разширяване на възможностите за насърчаване създаването на собствен бизнес.

При изпълнението на двата периода вече над два милиона и половина български граждани от всички възрастови групи са получили възможности за по-добро образование, реализация, квалификация, условия на труд, започване на собствен бизнес, по-добър достъп до реформирани социални услуги, за социално включване в общността, включително и на най-уязвимите хора от нашето общество.

Подготовката на третия програмен период започва в контекста на необходимостта от отговор на потребностите на икономиката от дигитална трансформация. В периода 2021-2027 г. гражданите в България ще имат достъп до около 70% увеличен ресурс за програмата или до над 4 млрд. лв.