Начало

Новини

Сътрудничество с Полша в областта на иновациите

Министър Стойчева и посланикът на Полша обсъдиха сътрудничеството в областта на иновациите

Министър Милена Стойчева и посланикът на Република Полша Н.Пр. Мачей Шимански обсъдиха двустранното сътрудничеството в областта на иновациите и развитието на стратъп екоситемите в двете държави. Министър Стойчева и Н.Пр. Шимански потвърдиха, че ще работят за засилване на партньорството между България и Полша за по-доброто позиционниране на Централна и Източна Европа в сферата на иновациите.

Министърът на иновациите и растежа представи основните приоритети пред екипа си. „Нашата амбиция е да изградим нов имидж на България като добро място за предприемачи, за създаване на иновации и за привличане на инвестиции с висока добавена стойност. Имаме програми, които да подкрепят развитието и внедряването на иновации в българските фирми“, заяви министър Стойчева. Двамата с посланика дискутираха още развитието на политиките в секторите образование и култура, чрез които да се насърчи икономическото развитие на държавите.

Министър Стойчева и посланикът на Полша договориха задълбочаване на сътрудничеството между експерти от двете страни за разработването на Законопроекта за насърчаване на електрическата мобилност. Министерството на иновациите и растежа подготвя законопроекта в изпълнение на реформите по Плана за възстановяване и развитие. Посланик Шимански запозна министърa с нормативна уредба в Полша по отношение на електрическата мобилност.

Министър Стойчева и Н.Пр. посланик Шимански дискутираха участието на двете държави в Инициативата „Три морета“ и инвестициите в регионална свързаност.

Източник:

Министър Стойчева и посланикът на Полша обсъдиха сътрудничеството в областта на иновациите