Начало

Новини

Сътрудничество в областта на зелените иновации е възможно с Норвегия, според министър Стойчева

Българската агенция за малки и средни предприятия и Агенцията за иновации на Норвегия ще изпълняват проект за подкрепа на иновациите и технологичното развитие на бизнеса у нас

България и Норвегия могат да си сътрудничат в областта на зелените иновации. Правителството подкрепя прехода на България към кръгова икономика чрез различни проекти и инструменти, които имат за цел да насърчат бизнеса да бъде по-устойчив и зелен. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на среща с посланика на Кралство Норвегия в Букурещ Н. Пр. Сири Бари и главния изпълнителен директор на Държавната агенция за иновации на Норвегия „Иновация Норвегия“ Хокон Хаугли. В срещата участваха изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Христо Етрополски, представители на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, както и експерти от министерството и от „Иновация Норвегия“.

Министър Стойчева подчерта, че визията на правителството и на Министерството на иновациите и растежа е да ребрандира България като място, в което инвеститорите виждат потенциал за развитие на бизнеса си и в което чрез иновации се създават продукти и услуги с висока добавена стойност за икономиката. „Образованието и научноизследователската и развойна дейност имат огромна роля в развитието на иновациите. На тяхната основа България и Европа могат да напреднат в създаването на дълбоките иновации и да повишат конкурентоспособността на целия регион“, заяви Стойчева.

Н. Пр. Сири Бари заяви, че един от основните приоритети на Норвегия е зеленият преход. Министър Стойчева подчерта, че по линия на МИР в момента има отворена процедура от Националния план за възстановяване и устойчивост за българския бизнес, по която фирми могат да кандидатстват за финансиране, за да направят производствата си по-екологични.

Изпълнителният директор на „Иновация Норвегия“ подчерта, че България и Норвегия могат да обменят опит и добри практики в сферите на инвестиции в дълбоките технологии, стартъпите и предприемаческата екосистема, космоса, отбраната, електрониката и аутомотив сектора.

Христо Етрополски представи работата на агенцията и подчерта, че аутомотив секторът у нас е много добре развит и представлява 14% от БВП на България. „Работим и по редица проекти, свързани с инвестиции в зелено производство“, каза още Етрополски. Той припомни, че през април тази година България чрез Агенцията се присъедини към Европейския алианс за батерии.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и „Иновации Норвегия“ ще изпълняват съвместен проект до април 2025 г. за подкрепа на иновациите и технологичното развитие на предприятията у нас, насърчаването на интернационализацията на малките и средни фирми, както и за допринасяне укрепването на капацитета на Агенцията и други компетентни органи. Проектът е в рамките на Фонда за двустранни отношения, част от Финансовите механизми на Европейското икономическо пространство.

Източник:

Министър Стойчева: България и Норвегия могат да си сътрудничат в областта на зелените иновации