Начало

Новини

Стартира 13-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд

От днес- 18.07.2022г. стартира приема на проектни предложения в рамките на 13-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд (НИФ).

Финансирането е в общ размер на приблизително 5,5 млн. лв., като максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 500 000 лв. Интензитетът на помощта ще бъде до 80% от допустимите разходи по проект. Минималната продължителност на всеки проект е 6 месеца, а максималната – 18 месеца.

Допустими кандидати са микро, малки, средни и големи предприятия, чиито предложения следва да попадат в една от четирите тематични области: Информатика и ИКТ; Мехатроника и чисти технологии; Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Допустими разходи са: разходи за персонал, дълготрайни и недълготрайни материални активи, за материали и консумативи, външни услуги, командировки в чужбина и др.

Изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Таков добави от своя страна, че Управителният съвет на НИФ e взел решение, с което бюджетът на Фонда се разпределя по равно в рамките на четирите тематични области с цел пропорционалното им подпомагане.

За повече информация, прочетете тук: https://cccinfo.bg/programi/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-2/