Начало

Новини

Стартира приемът по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Приемът по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ стартира от 06.03.2020г. Подмярката е част от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Приемът е  насочен към сектор“Животновъдство“ и целта е да се повиши биосигурността.

Целта е да се предостави възможност на малките свиневъди, козевъди, овцевъди, прицевъди да преодолеят неблагоприятноте последици от  установените в страната през последните години огнища на силно заразни болести по дребните преживни животни.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ на подмярката е над 11 700 000 лева. Размерът на безвъзмездната финансова помощ, определена за един кандидат е 15 000 евро.

Проектните предложения се подават от кандидата по електронен път Подаването чрез  Информационната система за управление и наблюдение на средствата 2020, на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Подаването на проектни предложения е с краен срок до 15.05.2020 г.