Начало

Новини

Стартира национална кампания, посветена на Споразумението за партньорство за програмен период 2021-2027 г.

На 22 ноември 2021 г. стартира общата инициатива на мрежата от 27 информационни центъра, посветена на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия за програмен период 2021-2027 г.

Целта на тазгодишната кампания е представяне на проекта на Споразумение и приноса на бъдещите програми към неговите цели. Документът определя стратегията на държавата членка и приоритетите й за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството, както и рамката за управление през програмен период 2021 -2027. Съгласно проекта на Споразумение, през новия програмен период инвестиции с европейско финансиране ще се осъществяват в рамките на всичките пет политически цели на Съюза, както и по Фонда за справедлив преход.

Събитията, организирани от всеки Областен информационен център (ОИЦ), ще продължат до средата на месец декември 2021 г., като в тях участие ще вземат всички заинтересовани страни в процеса – местните власти, академичната общност, представители на бизнеса, медии, широка общественост и др.