Начало

Новини

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“  по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Кампанията ще се проведе в периода от 16 до 25 януари 2018 г.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурите пред заинтересованите страни в градовете Варна, Вeлико Търново, Плевен, Стара Загора, Пловдив и София.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

  • Варна – 16 януари  2018 г. (вторник), в зала на хотел „Черно море“ от:

10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)

 

  • Велико Търново  – 17 януари  2018 г.  (сряда), в залата на Община Велико Търново от:

10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)

 

  • Плевен  – 18 януари  2018 г. (четвъртък), в зала на х-л „Ростов“ от:

10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)

 

  • Стара Загора – 23 януари  2018 г. (вторник), в залата на Общински съвет-Стара Загора от:

10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)

 

  • Пловдив – 24 януари  2018 г. (сряда), в зала на Гранд хотел Пловдив, от:

– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)

 

  • София – 25 януари  2018 г. (четвъртък), в зала „София“ в ИНТЕРПРЕД, от:

– 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.)