Начало

Новини

Ставки по кризисната помощ с пари от ПРСР

От 22 ноември до 5 декември 2022 г. ще се приемат заявления за подпомагане по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

А ставките по схемата, записани в Наредба № 3 от 15 ноември 2022 г., са:

1. за площ с плодове: 
а) до 4,99 ха – 450 лв.;
б) от 5 ха до 9,99 ха – 2000 лв.;
в) от 10 ха до 19,99 ха – 4000 лв.;
г) от 20 ха до 29,99 ха – 7000 лв.;
д) от 30 ха до 49,99 ха – 11 000 лв.;
е) равна на 50 ха или над 50 ха – 25 000 лв.;

2. за площ със зеленчуци полски: 
а) до 4,99 ха – 400 лв.;
б) от 5 ха до 9,99 ха – 2300 лв.;
в) от 10 ха до 19,99 ха – 4500 лв.;
г) от 20 ха до 29,99 ха – 8000 лв.;
д) от 30 ха до 49,99 ха – 12 500 лв.;
е) равна на 50 ха или над 50 ха – 29 000 лв.;

3. за площ със зеленчуци оранжерийно производство: 
а) отглеждани в отопляеми оранжерии – 29 000 лв.;
б) отглеждани в неотопляеми оранжерии – 1500 лв.;

4.за площ с маслодайна роза: 
а) до 4,99 ха – 200 лв.;
б) от 5 ха до 9,99 ха – 900 лв.;
в) от 10 ха до 19,99 ха – 1800 лв.;
г) от 20 ха до 29,99 ха – 3200 лв.;
д) от 30 ха до 49,99 ха – 4800 лв.;
е) равна на 50 ха или над 50 ха – 11 000 лв.;

5. за площ с винени лозя: 
а) до 4,99 ха – 300 лв.;
б) от 5 ха до 9,99 ха – 1300 лв.;
в) от 10 ха до 19,99 ха – 2500 лв.;
г) от 20 ха до 29,99 ха – 4500 лв.;
д) от 30 ха до 49,99 ха – 7000 лв.;
е) равна на 50 ха или над 50 ха – 20 000 лв.;

6. за площ със слънчоглед:
а) от 0,5 ха до 4,99 ха – 150 лв.;
б) от 5 ха до 9,99 ха – 350 лв.;
в) от 10 ха до 29,99 ха – 850 лв.;
г) от 30 ха до 99,99 ха – 2800 лв.;
д) от 100 до 149,99 ха – 6000 лв.;

7. за площ с гъби: 
а) до 499,9 кв. м – 2000 лв.;
б) от 500 кв. м до 999,99 кв. м – 6600 лв.;
в) от 1000 кв. м до 1499,99 кв. м – 11 600 лв.;
г) от 1500 кв. м до 1999,99 кв. м – 16 400 лв.;
д) равна на 2000 кв. м или над 2000 кв. м – 29 000 лв.;

8. за брой овце и кози: 
а) от 10 бр. до 49 бр. – 650 лв.;
б) от 50 бр. до 199 бр. – 2150 лв.;
в) от 200 бр. до 499 бр. – 5150 лв.;
г) равен на 500 бр. или над 500 бр. – 17 000 лв.;

9. за брой биволи: 
а) от 10 бр. до 49 бр. – 2000 лв.;
б) от 50 бр. до 199 бр. – 7000 лв.;
в) от 200 бр. до 499 бр. – 24 000 лв.;

10. за брой млечни крави: 
а) от 5 бр. до 9 бр. – 500 лв.;
б) от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.;
в) от 50 бр. до 199 бр. – 4500 лв.;
г) от 200 бр. до 499 бр. – 15 000 лв.;
д) равен на 500 бр. или над 500 бр. – 29 000 лв.;

11. за брой месодайни крави и/или юници: 
а) от 5 бр. до 9 бр. – 400 лв.;
б) от 10 бр. до 49 бр. – 1000 лв.;
в) от 50 бр. до 199 бр. – 3700 лв.;
г) от 200 бр. до 499 бр. – 12 500 лв.;
д) равен на 500 бр. или над 500 бр. – 29 000 лв.;

12. за брой телета за угояване – мъжки от 6 месеца до 24 месеца: 
а) от 5 бр. до 9 бр. – 1000 лв.;
б) от 10 бр. до 49 бр. – 3000 лв.;
в) от 50 бр. до 99 бр. – 10 500 лв.;
г) от 100 до 149 бр. – 20 000 лв.;
д) равен на 150 бр. или над 150 бр. – 29 000 лв.;

13. за брой телета за угояване от 6 месеца до 24 месеца от специализирани месодайни породи: 
а) от 5 бр. до 9 бр. – 2000 лв.;
б) от 10 бр. до 49 бр. – 6300 лв.;
в) от 50 бр. до 99 бр. – 20 500 лв.;
г) равен на 100 бр. или над 100 бр. – 29 000 лв.