Начало

Новини

Ставките за овце и кози остават същите

Увеличени изисквания за реализация на мляко и месо и отпадането на моделираната ставка – това бяха две от предложенията на аграрното министерство за промяна в Стратегическия план, които предизвикаха недоволството на част от народните представители в Земеделската комисия в Парламента.

В сряда депутатите бяха запознати с проекта за преразпределение на средствата, предвидени за интервенции в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г.

След срещата в Парламента, в събота (30 септември), земеделският министър Кирил Вътев се срещна с представители на сектор „Животновъдство“ от направленията млечно и месодайно говедовъдство, биволовъдство, овцевъдство и козевъдство.

Промените са свързани най-вече с увеличено количество за реализираната продукция по отношение на говеда, биволи, овце и кози. Ето и какви са те най-общо за сектор „Овцевъдство и козевъдство“.

Предложението на ресорното ведомство включва отпадане на модулираната ставка за част от интервенциите, увеличаване на количествата за реализация на продукция мляко и животни, родени в стопанствата от 6 до 24 месеца. 
В интервенциите за овце и кози се предложи увеличаване на количествата реализирана продукция мляко и животни – агнета и ярета.
Предложи се също и запазване на изискването за отглеждане на животни поне 50% от земеделските стопани, които искат да заявят подпомагане за преходна национална помощ необвързана с производство.
За овце в развъдни програми от породи за мляко, измененията предвиждат увеличение на добивите за реализация от 100 кг на 125 кг и реализация на 0.5 животни, родени в стопанството на възраст до 12 месеца. 
За козите да се търси увеличение на изискуемото количество мляко от 250 на 325 кг и реализация на 0.5 животни, родени в стопанството на възраст до 1 година. 
Овце и кози, включени в развъдни програми от породи за месо, за един брой животно заявено за подпомагане, трябва да има реализация на едно животно, родено в стопанството. 
Овце и кози от застрашени от изчезване породи – търси се реализация от 35 кг мляко и 0.5 животни, родени в стопанството.

Кое от това обаче реално ще залегне в Стратегическия ни план?

Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) коментира за Агри.БГ.

„На срещата в Министерството на земеделието изтъкнахме своите позиции по отношение на овцевъдството и козевъдството. 

На първо място количествата реализирана продукция, които ще се търсят остават същите – 100 кг. за овце в развъдни програми от породи за мляко. Също така отпада изискването за обвързване с агнета. Що се касае до ставките – те си остават същите“, обясни Караколев.

Едно от основните предложения на ведомството, което срещна недоволството на част от народните представители в Земеделската комисия в Парламента, беше за премахване на модулираната ставка в говедовъдството.

По думите на Караколев това предложение отпада, съответно модулирани ставки в говедовъдството все пак ще има.

Източник:
https://agri.bg/novini/moduliranata-stavka-v-govedovdstvoto-se-zapazva