Начало

Новини

Срокът за кандидатстване за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, ще бъде удължен

Във връзка с установен бюджетен резерв, на основание чл.9, ал.5, т.3 от ПМС №114 от 2023 г., крайният срок за кандидатстване по процедура „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА  СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ“ се удължава до 17:00 ч. на 30.06.2023 г.

Източник:
https://www.mrrb.bg/bg/uduljava-se-srokut-za-kandidatstvane-za-energijno-obnovyavane-na-sgradi-v-sferata-na-proizvodstvoto-turgoviyata-i-uslugite/