Начало

Новини

Срещи с фермери за мярка 6.4.1 и 4.1.2

Те ще се проведат в Каварна, Крушари и Шабла

Областният информационен център – Добрич ще информира фермери от Каварна, Крушари и Шабла за приемите по подмярки 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства".
 
В Каварна информационната среща ще се състои на 25 юли (сряда) 2018 г., от 14:00 часа в залата на хотел „Отдих“, бул. България 67, Градски парк.

 
 
На 26 юли (четвъртък) 2018 г. от 10:30 часа в залата на Община Крушари, екипът на ОИЦ – Добрич ще представи актуалните възможности за финансиране с европейски средства.
 
За жителите на община Шабла информационната среща ще се проведе на 27 юли (петък) от 14:00 часа в залата на читалище „Дружба 1898“ в село Дуранкулак.
 
По време на събитията ще бъдат представени 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, както и отворени процедури по Програмата за морско дело и рибарство в черноморските общини.
 

.

 

 

 

Източник Фермер БГ