Начало

Новини

Сключени са първите 780 договора за 196 млн. лв. по ПВУ

Министерството на иновациите и растежа сключи първите 780 договора (от общо 953) по процедурата от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) „Технологична модернизация“. Одобрените за финансиране кандидати по сключените до момента договори ще получат общо 196 363 435 лева.

Средствата ще бъдат използвани от микро-, малки и средни предприятия от цялата страна за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и специализиран софтуер, с които да повишат ефективността на производствените си процеси. Документите се подаваха изцяло онлайн през системата ИСУН 2020. Процедурата беше насочена предимно към производствените фирми – за лекарства, медицински изделия и уреди, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и други. Допустими бяха още предприятия, които се занимават със събиране на отпадъци или с рециклиране на материали, филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, както и компании с архитектурна, инженерна или научноизследователска и развойна дейност.

Според правилата на процедурата кандидатите имаха възможност да пристъпят към изпълнение на дейностите по проектите си, които са свързани с избор на изпълнител още след подаване на предложенията си за инвестиция и преди сключване на договорите. Кандидатите със сключени договори, които са се възползвали от посочената възможност, вече могат да започнат с изпълнение на планираните от тях дейности по доставка на предвидените за закупуване в проектите им активи, уточняват от Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към министерството.

От там информират, че продължава поетапното сключване на договорите и с останалите одобрени за финансиране кандидати, които са доказали, че отговарят на изискванията за получаване на евросредства.

Министерството на иновациите и растежа осигури допълнително над 32 млн. лв., за да може повече от класираните фирми в страната да получат подкрепа. Така, общият бюджет на мярката в подкрепа на бизнеса става от 260 млн. лв. – над 292 млн. лева.

„Средствата се прехвърлиха от техническата помощ към бюджета на процедура и по този начин е осигурено финансиране за допълнителен брой проектни предложения за изпълнение на инвестиции от резервните списъци по процедурата“, уточни главният директор на ГД ЕФК Илияна Илиева. С допълнителния ресурс ще се осигури възможност и фирми от резервите списъци да получат средства, освен одобрените 953.

 

Източник:

Сключени са първите 780 договора за 196 млн. лв. по ПВУ