Начало

Новини

Северозападът с достъп до над 1,2 млрд. лв. от европрограмите

Над 1,2 млрд. лв. са средствата за регионално развитие на Северозападния район по европейските програми до 2021-2027 г. От тях 766 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитието на градските центрове по Програмата за развитие на регионите. Близо половин милиард лева ще са средствата за проекти по програмите за трансгранично сътрудничество със Сърбия и Румъния.

Възможностите за инвестиции по новите програми с европейско финансиране бяха представени пред кметове на общини, представители на неправителствени, граждански и бизнес организации на форум във Видин. В него участваха Ангелина Бонева и Десислава Георгиева, които ръководят дирекциите, отговорни за управлението на програмите с европейско финансиране в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Видин и Плевен ще имат достъп до бюджет от 216 млн. лв., с който на конкурентен принцип ще се финансират проекти за интегрирано градско развитие. Допустими ще са самостоятелни предложения или партньорски проекти на територията на съответната община. За общините Враца, Ловеч, Лом и Монтана са предвидени 550 млн. лв. по приоритета за Интегрирано териториално развитие на регионите. „За разлика от предходните програми, сега даваме шанс регионът сам да предложи най-важните проекти, това от което местната общност има най-голяма нужда, но същевременно ще развие икономиката и ще повиши стандарта на живот. Залагаме на партньорството, на ролята на Регионалните съвети за развитие“, отбеляза Ангелина Бонева. Тя допълни, че програмата ще продължи да подкрепя развитието и обновяването на градската среда, спортна, културна и туристическа инфраструктура, пътната инфраструктура, градската мобилност, подобряване на околната среда и др. „Видин разполага с много и специфични природни дадености като река Дунав, ярко културно наследство и други уникални ресурси, които трябва да бъдат включени в новите проектни идеи за финансирани през  програмен период 2021-2027 г.“, коментира още  Бонева. Определянето на местните приоритети и ключови идеи за регионa, трябва да започне и да бъде направено след широко обществено обсъждане с всички заинтересовани страни и партньори. „Само по този начин ще се изпълни на практика целта на новата ПРР 2021-2027 г. – да бъде подготвена от регионите за регионите“, каза в заключение  Ангелина Бонева.

Около 75 млн. лв. са средствата по програма ИНТЕРРЕГ ИПП VI-A България – Сърбия, като за тях могат да кандидатстват организации от Монтана, Враца, София-област, Перник и Кюстендил, информира Десислава Георгиева. Сред приоритетите ѝ е подкрепата за микро, малки и средни предприятия. Ще се финансират мерки за внедряване на нови технологични решения, водещи до намаляване на себестойността на предлаганите от тях продукти или услуги, повишаване на качеството и достъп до нови пазари. Предвидени са и мерки за подкрепа на социалния и икономическия растеж на местната икономика и туризма. Значителни средства ще бъдат инвестирани по проекта за подготовка на населението за реакция при кризи и повишаване на капацитета на службите за бързо реагиране в трансграничния регион.

Близо 407 млн. лв. е ресурсът по програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021-2027 г. Сред стратегическите приоритети на програмата са подобряването на условията за навигация по река Дунав, инсталиране на интегрирана система за маркиране на плавателното трасе в общия българо-румънски участък на реката, както и подобряване на железопътната свързаност чрез модернизация на гаров комплекс Русе. По програмата ще се реализира и велосипедният маршрут EuroVelo 6, който по поречието на Дунав ще свърже Видин и Силистра.

В периода 2021-2027 г. Северозападна България ще получава подкрепа и от програмите за транснационално и междурегионално сътрудничество – Дунавски регион, Евро-Средиземноморски басейн (Euro-MED), Интеррег Европа и УРБАКТ IVБ.