Начало

Новини

Регионални срещи за подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”

Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ организира срещи със заинтересованите страни във връзка с подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”. В събитията ще участват и представители на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Процедурата предвижда партньорство между научните организации, местния бизнес и местните власти като важно условие за успешното изпълнение на проектните дейности и устойчивостта на изпълняваните проекти.

Целта е да се подобри капацитета за икономическо развитие на регионите чрез предоставяне на по-високи и ориентирани към пазарните нужди публични инвестиции в научноизследователска инфраструктура и приложни изследвания с ефект върху повишаване на степента на технологична комерсиализация.

Събитията ще се проведат при следния график:

Дата

Час

Град

Място

15 февруари

13:30 ч.

Русе

Русенски университет „А. Кънчев“

6 март

13:30 ч.

Плевен

Медицински университет

7 март

13:30 ч.

Благоевград

Зала на Областна администрация

14 март

10:00 ч.

Пловдив

Зала на Областна администрация

15 март

13:00 ч.

Бургас

Бургаски свободен университет

16 март

10:00 ч.

Варна

Икономически университет

Програмата на събитието в Русе на 15.02.2018 г. е приложена тук.