Начало

Новини

Разяснения по „Подкрепа за предприемачество” и „Развитие на социалното предприемачество”

Експерти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) организираха и проведова информационни дни с потенциални бенефициенти по процедурите на програмата – „Подкрепа за предприемачество” и „Развитие на социалното предприемачество”.

По процедура „Подкрепа за предприемачество” могат да кандидатстват центрове за развитие на предприемачеството, включително, неправителствени организации, търговци по смисъла на търговския закон, социални партньори, финансови институции. Операцията е част от цялостната подкрепа чрез ОП Развитие на човешките ресурси за стартиращи предприемачи и постигане на заетост чрез самонаемане. Размерът на безвъзмездната помощ на проект е минимум 100 000 лева и  максимум 391 166 лева.

Краен срок за предаане на проектни предложения е 05.04.2017 г. 17:30 часа.