Начало

Новини

Работят по правилата за подпомагане по подмярка 16.1

Подмярката 16.1 трябва да стартира в средата на тази година, предвижда министърът на земеделието

Към момента се разработват правилата за подпомагане по подмярка 16.1, като предстои да бъдат проведени обсъждания със заинтересованите страни, включително и в рамките на Комитета по наблюдение на ПРСР с цел стартиране на подмярката в средата на 2018 г.  Това съобщи министърът на земеделието Румен Порожанов. 
 
 
„Много малко са проектите по подмерките 4.1 и 4.2 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), в които бяха окачествени иновации. Факт е, че до момента по темата с иновациите не беше работено добре“, посочва Порожанов в отговор на депутатски въпрос от проф. Светла Бъчварова какви са критериите за определяне на понятието „иновации в земеделието“. 

 
 
„Неслучайно индикаторите по тези мерки или по-точно за иновации не са в добро изпълнение. По отношение на подмярка 16.1 вече имаше една тематична работна група“, отбеляза министърът.
 
Той изрази желание да почерпим опит от страни, в които този процес се извършва по-добре и които са със сходни икономически условия, като в същото време са напред по тази мярка, така че да можем да я приложим по-ефективно, независимо от определението или дефиницията. 
 
„В разработената и одобрена от страна на Европейската комисия ПРСР 2014 – 2020 г. е включено определение за иновации във връзка с прилагането на подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ)“, припомни министърът.
 
Като определение за иновация в контекста на подмярка 16.1 се посочва, че тя може да включва разработването и внедряването в практиката на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга), нов процес, нов маркетингов метод, или нов организационен метод, организацията на работното място, или външни връзки, която води до повишаване на икономическа, социална и екологична ефективност. 
 
„Включеното определение за целите на подмярката дава широка възможност за подкрепа и прилагане на иновативни решения в земеделските стопанства“, коментира Порожанов.
о думите му, при оценката на кандидатите – оперативни групи, в които задължителен субект са земеделските стопани и представените от тях проекти от особено значение е описанието на проекта и по какъв начин чрез него ще се постигне прилагането на иновативното решение в практиката, както и дейностите, които се предвиждат за всяка една от фазите за изпълнение на иновативния проект. 
 
Също така в проектите трябва да е посочен приносът на очакваните резултати към целите на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, както и тяхното разпространение чрез мрежата и други информационни канали.

 

 
Друг важен момент от оценката е, че подпомаганите проекти трябва да предоставят възможност на земеделските стопани да адресират решаването на определен проблем или проблеми в стопанствата си, чрез въвеждането на конкретното иновативно решение в практиката, отбеляза министърът.
 
 
 
Източник Фемер БГ