Начало

Новини

Първи подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на Миг Долни чифлик и Бяла

Председателя на Управителния съвет на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ – г-н Петър Първанов и управителя на „СКИЛС ДИВЕЛЪПМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – Илинка Никифорова, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „СКИЛС ДИВЕЛЪПМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД по процедур BG05M9OP001-1.073 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 3 „Подкрепа за предприемачество“ от Стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ „Долни чифлик и Бяла“.

По проекта е предвидено:
– Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.
– Предоставяне на специализирани обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност.
– Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност, и дейности за подкрепа

Сумата на одобрените за финансиране разходи по проекта е на стойност 195 580,00 лв.