Начало

Новини

Първите проекти по по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“са вече одобрени

Държавен Фон Земеделие одобри първите 43 проекта по по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ . Инвестиционните проекти са за над 55 милиона лева, а само субсидията надхвърля 30 милиона лева.