Начало

Новини

Пулев: Създаваме цяла екосистема от индустриални зони, Доброславци e само началото

„С един проактивен подход активирахме различни инструменти и постигнахме много успехи за хората, за микро-, малкия и среден бизнес и това е възможно, защото водихме един конструктивен диалог с ЕК. Успяхме в максимално кратък срок да получим одобрението на всички основни за България европейски програми. Заварихме нула одобрени, а сега вече имаме одобрени всички 10 европейски програми за 20 млрд. лв. в подкрепа на българската икономика.“ Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев по време на работна среща с посланиците на държавите от Европейския съюз и Западните Балкани по инициатива на Шведското председателство на ЕС.

Българското правителство бе представено на срещата от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев, както и от министъра на енергетиката Росен Христов.

Пулев подчерта, че МИР работи активно за демократизиране на управлението на европейските средства и за изготвянето на последователна стратегия за привличане на чуждестранни инвестиции.

По думите му, фокусът на усилията е върху създаването на цяла екосистема от индустриални зони, които да отговарят на всички международни критерии и добри практики. Предстоят значими инвестиции във въглеродно-неутрални индустриални паркове. До седмици се отваря пета процедура по Плана за възстановяване към МИР, която е за развитие именно на индустриални зони и паркове.

„Безвъзмездната помощ по нея е от 1 до 40 млн. лв. на проект, като създаваме всички предпоставки, за да привличаме стратегически чуждестранни партньори и да сложим България на картата на инвестициите в Европа“, каза Пулев.

Той изтъкна, че с Решение на Министерския съвет от април 2023 г. у нас се обособява и първата специализирана икономическа зона у  нас  – зона „Доброславци“.

„Тя е само на 15 км от София, близо до работна сила, подходяща за чисто и зелено производство, за да отговаря на най-високите стандарти на чуждестранните инвеститори. Икономическата зона ще е специализирана в автомобилостроенето, което е най-бързо растящият сектор в икономиката ни и дава над 10 % от БВП“, каза Пулев.киберсигурност

 

Той посочи, че по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост МИР е най-активното министерство.

„Вече имаме отворени четири процедури с много голям интерес към тях – за технологична модернизация, инвестиции в софтуер и киберсигурност, субсидирани фотоволтаични инсталации, компании с печат от ЕК за високи постижения. Те са по всички приоритетни за България и ЕС оси – дигитализация, зелен преход, кръгова икономика“, допълни министърът.

По време на работната закуска с посланиците Пулев съобщи, че МИР разработва Водородната пътна карта на България, която следва да се приеме от Министерския съвет. Тя е с фокус „зелен водород“, за да отвори иновативен сегмент, който е силно перспективен и ще отключи редица инвестиционни възможности. „Разработва се и проект за Водородна долина в България, като страната ни се стреми да бъде един от лидерите в глобален мащаб“, заяви той, припомняйки, че има само 20 страни в света, в които досега са разработени такива долини.

Министърът обяви, че е завършен и един 5-годишен процес за приемане и започване на издаването на стартъп-визата в България, която позволява на инвеститори извън ЕС да създават компании по облекчен ред и нови работни места, да развиват иновативните си проекти в България и да използват страната ни като платформа да достигнат до общия европейски пазар.

„По линия на инициативата „Три морета“, по която МИР е национален координатор, България може да се превърне в регионален хъб от гледна точка на потока на  дигитална информация. България е ключова за преноса й от Европа към Азия“, добави още министърът на иновациите.