Начало

Новини

ПРЧР 2021-2027 е отворена за коментари от гражданите до 12 август 2021 г.

До 12 август 2021 г. всеки заинтересован гражданин може да даде обратна връзка по последната версия на проекта за Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Обществените консултации се организират от Министерството на труда и социалната политика като Управляващ орган на ПРЧР 2021-2027. Проектът е достъпен на сайта на Програмата, правителствения портал за обществени консултации www.strategy.bg, единния информационен портал www.eufunds.bg и сайта на Министерство на труда и социалната политика www.mlsp.government.bg.

Подкрепата на ПРЧР 2021-2027 е насочена към развитие на работната сила, преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда и осигуряването на повече и по-добри възможности за участие на уязвимите групи в икономическия и социалния живот на страната. С бюджет от над 3,8 млрд. лв. Програмата ще достигне до повече от 850 000 души чрез мерки в три основни направления – развитие на пазара на труда и уменията, подкрепа за социално включване и младежка заетост.

Заетите в България ще могат да разширят уменията си чрез инструменти и възможности за учене през целия живот. Най-уязвимите от нашето общество – безработни, хора с увреждания, представители на ромската общност, хора, живеещи в бедност, деца, възрастни, също ще получат подкрепа. Предприемачите, стартиращи собствен бизнес, включително социални предприятия, както и младежите ще имат по-добри възможности за развитие и включване в икономиката на страната.

Писмени предложения и становища по проекта на ПРЧР 2021-2027 могат да се изпращат на имейл: hrdop@mlsp.government.bg или да се публикуват на портала за обществени консултации www.strategy.bg най-късно до 12 август 2021 г.

 

 

 

Проект на програмата може да намерите на следния адрес:

 

https://esf.bg/prchr-2021-2027-e-otvorena-za-komentari-ot-grazhdanite-do-13-avgust-2021-g/