Начало

Новини

Процедура „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” е отворена за кандидатстване

Програма за Морско Дело, Рибарство и Аквакултури 2021-2027
Уважаеми приятели,
От Централната Консултантска Компания искаме да Ви информираме за предстояща процедура по Програмата за Морско Дело, Рибарство и Аквакултури за периода 2021-2027!
Основна цел: Модернизиране на преработвателните предприятия в страната, подобряване на техните енергийни ефективност и декарбонизация на процесите на преработка, със специално внимание към опазването на околната среда и приноса за Зеления преход.
Иновацията е ключ: Въвеждането на иновативни процеси в производството ще доведе до повишаване на добавената стойност на продуктите и стимулиране на разнообразието на предлаганите артикули. Рециклирането на опаковките и подобряването на проследяемостта на продуктите ще намали обема на отпадъците и повиши качеството на предлаганата продукция.
Допустими кандидати: Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие.
Бюджет: минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение от 30 000 лв и максимален размер до 2 000 000 лв.
📅 Краен срок за кандидатстване: 17.09.2024 г.
Ако Вашата фирма споделя визията за модернизация и опазване на околната среда, това е Вашата възможност да участвате и да внесете съществено принос за бъдещето на рибарството и аквакултурата в България.
За повече информация относно условията за кандидатстване и процедурата, моля, свържете се с нас на
📞 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬
📧 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴
Нека заедно се ангажираме за устойчиво и иновативно бъдеще на морското дело и рибарството!