Начало

Новини

ПРОМЯНА В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-6.003 „ПОВИШАВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МОРСКАТА СРЕДА“

Изменените Общи условия може да видите ТУК.

Изменените Условия за кандидатстване може да видите ТУК.

Заповедта за изменение на Общи условия и Условия за кандидатстване може да видите ТУК.